Poly Blackwire 3300

      POLY BLACKWIRE 3300 系列有线 UC 耳机此款时尚耳机经过专门打造,兼具我们的经典音质且舒适可靠。Blackwire 3300 系列在同类型产品中具有最高的性价比。

Poly Blackwire 3300 功能介绍

Poly Blackwire 3300 技术参数

相关资讯